INFORMACJE O CKP

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie

Zzostało powołane Aktem założycielskim z dnia 21.07.1998r.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest samodzielną jednostką budżetową i realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący szkołę oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnioną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w następujących zawodach:

 

Montaż układów i urządzeń elektronicznych (E.5.)
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.)

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.) 

Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (M.16.)

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3.)
Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.4.)

Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.)

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18.)  

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.)

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.)

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)

Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.)
Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.)

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24.)

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.).
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.).
Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.).
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.).

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3.).
Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18).
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19.).

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18.).
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.).
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42.).

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.).
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.).
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.).

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15.)
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
Montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16.)

 Podejmowane zadania w działalności Centrum Kształcenia Praktycznego kierowane są na:

  • zapewnienie odpowiednich warunków pracy i nauki młodzieży oraz kursantom,
  • organizowanie kształcenia przy współudziale i współpracy z nauczycielami teoretycznych przedmiotów zawodowych, instytucjami szkoleniowymi,
  • stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, w warunkach zbliżonych do warunków pracy,
  • współdziałanie ze szkołami, rodzicami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz szkolnictwa zawodowego.

   

  W strategii rozwoju placówki bierzemy pod uwagę:


  1. jakość kształcenia,
  2. szybki rozwój techniki,
  3. sytuację demograficzną,
  4. możliwość rynku pracy,  WSPÓŁPRACUJEMY ZE SZKOŁAMI: