PRACOWNICY PEDAGOGICZNI W CKP

 

Dyrekcja:

mgr Adam Mazgajczyk - dyrektor

mgr inż. Jerzy Mijalski - wicedyrektor

 

Nauczyciele:

  • mgr inż. Łukasz Frydryszak
  • mgr inż. Ryszard Komnata
  • mgr Marek Perliński
  • inż. Bogdan Szota
  • mgr inż. Władysław Wojnarowski