PRACOWNIE W CKP KONIN

 

Nauka zawodu i praktyki dla uczniów odbywają się w pracowniach CKP:


18. Pracownia audiowizualna,
19. Świetlica,
20. Pracownia remontów i montażu,
21. Pracownia mechatroniki samochodowej,
22. Pracownia budowy silników spalinowych,
23. Pracownia obróbki ręcznej,
24. Pracownia automatyki i robotyki
25. Pracownia obróbki cieplnej i plastycznej,
26. Pracownia obróbki ręcznej i montażu,
27. Pracownie technik łącznia,
27a. Pracownia spawalnicza,
27b. Pracownia łączenia materiałów,
31. Pracownia samochodowa i diagnostyki,
31a. Sala wykładowa,
31b. Sala wykładowa,
31c. Pracownia diagnostyki samochodowej,
31d. Pracownia samochodowa,
32. Pracownia obróbki skrawaniem,
34. Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie,
39. Sala wykładowa
40. Pracownia serwerów,
41. Pracownia elektroniczno-elektryczna,
42. Pracownia komputerowa,
43. Pracownia programowania numerycznego,
44. Pracownia elektryczno-elektroniczna
45. Sala wykładowa,
46. Sala konferencyjna,
47. Sala egzaminacyjna,
48. Pracownia multimedialna,
Wykaz zawodów dla których prowadzone są zajęcia praktyczne

W Centrum zajęcia praktyczne odbywa młodzież z następujących szkół zawodowych:

  • a) Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych,
  • b) Zespół Szkół Budowlanych,
  • c) Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych,
  • d) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.
  • e) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
  •  

    w zawodach: